GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Lâm Quý, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

Email: thcsleloi.ninhson@ninhthuan.edu.vn 

Điện thoại: 0259.684121

Tường có 13 lớp học, 33 Cán bộ, giáo viên, CNV. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 11 năm 2017. Đội ngũ giáo viên luôn tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng vì học sinh thân yêu.